Výrobná divízia

VÝROBNÁ DIVÍZIA

Divízia výroby spoločnosti REATEK, s.r.o. sa zaoberá výrobou:

- originálnej reklamy,

- športových atrakcií,

- zábavných atrakcií,

- interiérového zábavného zariadenia a interiérových detských hracích doplnkov a vybavenia pre voľnočasový sektor.

V spolupráci s poprednými subdodávateľmi vytvárame produkty s dlhou životnosťou a k aktívnemu využitiu. Ako člen špecializovaných asociácii odvetvia a obchodných združení využívame najnovšie poznatky a riešenia pre sústavné zvyšovanie kvality našich výrobkov. 

Ponúkame štandardné produkty, výrobky na mieru alebo zákazkové riešenia. V rámci výrobnej divízie zabezpečíme konzultáciu, návrh riešenia, cenotvorbu, 3D vizualizáciu a predovšetkým zhotovenie produktu presne podľa potrieb zákazníka.