REATEK SVK, s.r.o.

VITAJTE 

Poslaním našej firmy REATEK je poskytovanie moderných, ekonomických a profesionálnych riešení významnej hodnoty pre spoločnosti na celom svete, prostredníctvom ktorých majú možnosť permanentne rásť, zvyšovať svoje zisky a maximalizovať svoj obchodný potenciál.

V rámci našich divízií obchod, výroba a služby zabezpečujeme komplexné riešenia pre spoločnosti, organizácie, firmy alebo koncových zákazníkov pôsobiacich v oblasti zábavného priemyslu, cestovného ruchu, sektoru voľného času, hotelierstva, služieb pre verejnosť alebo pôsobiacich v oblasti agentúrnych služieb reklama a event marketing.

Jednotlivé produkty a služby sú špecifikované na samostatných stále aktualizovaných webových stránkach a online katalógoch. Na každej produktovo špecializovanej web stránke má zákazník možnosť sa dočítať podrobné informácie alebo nás môže priamo kontaktovať prostredníctvom on-line chatu, e-mailu, telefonicky alebo formou osobného stretnutia. Navštívte naše špecializované webstránky pre viac informácií.

www.nafukovacieatrakcie.sk - www.nafukovaciareklama.sk - www.prenajomatrakcii.sk - www.interieroveihrisko.sk - www.pneumatickestany.sk - www.reatek.sk